#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption
kdo jsme
lesnické služby
publikační činnost
kontakty

Sdružené lesy Ledenice a Borovany

ODBORNÁ LITERATURA

      Jednou z vedlejších činností sdružení je vydávání a také prodej odborné literatury týkající se oblasti, ve které sdružení působí. Převážná část lesů, ve kterých sdružení zajišťuje odborné lesnické služby, leží na přechodu tří lesních přírodních oblastí (Třeboňské pánve, Středočeské pahorkatiny a Předhoří Šumavy a Novohradských hor). Převládá Třeboňská pánev, na jejíž písčitých až písčito-jílovitých sedimentech se nachází většina lesních porostů ve vlastnictví členů sdružení.

      Městys Ledenice leží při jihozápadním okraji Třeboňské pánve a lesy, které se zde vyskytují, mohou tak mít mnohem pestřejší skladbu, než jsou převážně čisté borové porosty na pískách uprostřed Třeboňska. Zejména ve směru k Českým Budějovicím se nacházejí klimaticky příznivé polohy, které vyhovují nejen smrku a borovici, ale i dubu letnímu a celé řadě dalších jehličnatých a listnatých dřevin. Pokud nejsou půdy příliš ochuzené o humus lze na nich pěstovat dub, lípu, jedli, buk, javory a další dřeviny. Týká se to zejména jižního výběžku přírodní oblasti Středočeská pahorkatina (podoblast Rudolfovský hřbet), ale i přechodového pásma přírodní oblasti Předhoří Šumavy a Novohradských hor (zejména Borovanska).

      Sdružené lesy zatím vydaly čtyři publikace týkající se lesů, které rostou na území Ledenicka a Borovanska. Z toho dnes můžeme nabídnout tyto publikace:

Jan Jiráček: Jak hospodařit v malolesích Třeboňské pánve (brožura pro vlastníky lesů v ceně 50 Kč)

Jan Jiráček: Novohradské hory-Naturpark (cena 250 Kč).

      Zbývající knihy v pevné vazbě téhož autora:

Jan Jiráček: Jižní Čechy–přírodní oblasti (již zcela vyprodaná).

Jan Jiráček: Najdi svůj strom v krajině Doudlebů (lze ji získat v e-shopu na webových stránkách Jihočeského klubu Obce spisovatelů za cenu 330Kč včetně rozšířené elektronické verze na CD případně DVD, které bude zasláno spolu s knihou. Cena je tak mnohem nižší, než za kterou ji dostanete bez CD kdekoliv jinde.

      Zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět více podrobností o lesích v jižních Čechách, je možné ještě doporučit starší publikaci téhož autora Průvodce lesy jižních Čech (vydalo nakladatelství Kopp České Budějovice v roce 1998, u něhož se případní zájemci mohou informovat). V příštím období budou na webových stránkách Sdružených lesů Ledenice a Borovany uváděny novinky publikací i jiných autorů, které se budou týkat lesnické problematiky a ochrany přírodního a životního prostředí.

      Ukázka z připravované publikace o stromech na území města České Budějovice s pracovním názvem: České Budějovice ve stínech stromů s několika fotografiemi.

■ ■ ■

Webdesign By Bc. Jan Kopal ©2018 Bertex.cz, s.r.o.