#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption
kdo jsme
lesnické služby
publikační činnost
kontakty

Sdružené lesy Ledenice a Borovany

LESNICKÉ SLUŽBY

Zajišťujeme lesní hospodářství a lesnickou činnost. Hlavní náplní činnosti sdružení jsou lesnické služby pro vlastníky lesů.

1. Zajišťujeme výkon funkce odborného lesního hospodáře, který zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona

■ ■ ■

2. Pěstební činnost

■ prořezávky - výchova lesa

■ probírky

■ ochrana lesních kultur proti buřeni

■ ochrana lesa proti lesní zvěři

■ ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

■ ■ ■

3. Těžební činnost

■ příprava lesních porostů k těžbě

■ těžba a přibližování dřeva v mýtních i předmýtních porostech

■ realizace odvozu a prodeje dřeva

■ povýrobní úpravy lesních cest

■ likvidace klestu a příprava paseky před zalesněním

■ rizikové kácení

■ ■ ■

4. Výkup a prodej lesních pozemků

■ ■ ■

Webdesign By Bc. Jan Kopal ©2018 Bertex.cz, s.r.o.