#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption
kdo jsme
lesnické služby
publikační činnost
kontakty

Sdružené lesy Ledenice a Borovany

ZAJIŠŤUJEME LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A LESNICKOU ČINNOST
Co jsme a čím se zabýváme?

         Občanské sdružení Sdružené lesy Ledenice a Borovany z.s. bylo založeno v roce 1997. Sdružení podniká v oboru lesnictví. Všem vlastníkům lesů, nabízí kvalifikované provedení pěstebních i těžebních lesnických prací formou služby a zároveň nabízí odkup vytěžené dřevní hmoty. Malá výměra lesů a zejména také potřeba usnadnit vlastníkům lesů malých výměr hospodaření v lesích, zejména těm, kteří mají lesy daleko od svého bydliště, vedla k založení občanského sdružení vlastníků lesů. Celkem lesní půda soukromých vlastníků a obcí dodnes zaujímá asi 650ha.

         Členy sdružení mohou být vlastníci lesů malých výměr v katastrálních územích v okolí Ledenic a Borovan (podrobněji viz stanovy sdružení). Stávajícími členy byly původně pouze fyzické a právnické osoby s výměrou lesů do 50ha. Od 1.1.2012 se staly členy sdružení i obce: Městys Ledenice a Město Borovany. Záměrem sdružení je nadále přibírat za nové členy vlastníky lesů malých výměr, ale nebráníme se ani obcím, které sousedí s Ledenicemi a Borovany, i když rozlohy jejich lesů překračují 50ha. Výhody společného hospodaření, zejména společného prodeje užitkového dřeva, jsou nesporné.

■ ■ ■

Webdesign By Bc. Jan Kopal ©2018 Bertex.cz, s.r.o.